Home / Tag Archives: shalechya kapdyavr mulinchi practis

Tag Archives: shalechya kapdyavr mulinchi practis

वर्गात शाळेच्या कपड्यावरती मुलींची डान्स प्रॅक्टिस

आपल्या महाराष्ट्रामधे अनेक शाळा कॉलेज आहेत. याच शाळा कॉलेज मध्ये अनेक कार्यक्रम किंवा अनेक प्रकारचे समारंभ होत असतात. जसे कि मुलं मुलीचे डान्स ज्याला आपण गॅदरिंग किंवा स्नेह संमेलन असे संबोधतो किंवा शाळेतील मुलं मुलींचा सॅन समारंभ असतो त्याला हि आपण नेताना कोंटारीमनोरंजन करणारा कार्यक्रम साजरा करत असतो. सांगायला गेले …

Read More »