बायकोच्या छातीत दुखत असल्याने ती डॉक्टर कडे जाते

मित्रानो रोजच्या धकाधकीच्या जीवनात विरंगुळा म्हणून काहीतरी मनोरंजन खूप गरजेचे आहे. हसल्याने आयुष्य वाढते असे तुम्ही ऐकले असेलच म्हणून तुम्हाला हसवायला रोज नवीन नवीन जोक घेऊन येत असतो. जीवनात दुःख अडचणी येताच असतात पण त्यामुळे खचून न जाता तणाव मुक्त जगणे गरजेचे आहे. जीवन हे एकदाच मिळते त्यामुळे ते आनंदाने जगावे जर तुम्हाला काही ताण… Continue reading बायकोच्या छातीत दुखत असल्याने ती डॉक्टर कडे जाते

बायकोला रात्री स्वप्नात काटा टोचतो आणि ती अह्ह्ह करत ओरडते

रोज प्रमाणेच आम्ही तुम्हाला हसवण्यासाठी सज्ज झालो आहोत. असं म्हणतात हसल्याने आयुष्य वाढते हसणारा मनुष्य नेहमी आनंदी राहतो. जीवनात आले आहेत तर जीवन आनंदाने खुशीने जगा. तुमचे जीवन आणखीन आंदीमय करण्यासाठी आणि तुमचे मनोरंजन व्हावे यासाठी आम्ही रोजप्रमाणे आज देखील काही हास्यविनोद म्हणजेच काही जोक्स घेऊन आलो आहोत. तुम्हाला आमचे जोक आवडत असतील तर तुम्ही… Continue reading बायकोला रात्री स्वप्नात काटा टोचतो आणि ती अह्ह्ह करत ओरडते