Home / Uncategorized

Uncategorized

गरीब महिलेसोबत या पो’लिसांनी जे केले ते पाहून तुम्हाला रा’ग येईल

सर्वसामान्य जनता ही पो’लिसांना आपला देव मानते कारण जर काही गरज पडली तर तेच फक्त त्यांना त्या अड’चणीतून वाचवू शकते. अनेक पो’लीस आपल्या देशाच्या रक्ष’णासाठी अहोरात्र कष्ट करतात. त्यामुळे पो’लिसांबद्दल बऱ्याच लोकांच्या मनात आदर आहे. आपल्या देशातील बरेच लोक हे बेरोजगार आहेत तर काहीजण स्वतः हातपाय हालवून काहीतरी उद्योगधंदा करून …

Read More »